E-BOK: FAGOPPDATERING OM TRENING OG ERNÆRING FOR HELSE- OG PRESTASJON

Hva har skjedd på trenings- og ernæringsfronten siden Covid-19 dukket opp? Ganske mye! Kanskje har det i denne perioden også vært vanskelig å oppdatere seg og/eller orke å være engasjert? Denne fagoppdateringen har på ingen måte klart å samle alt som har skjedd, men her er det likevel masse praktisk nyttig kunnskap om trening og ernæring i en helse- og prestasjonskontekst. Hent ut nytt og nyttig gjennom 245 sider med innhold der formålet er praktisk rettet kunnskap forklart på en forståelig måte. 

BESTILL E-BOKEN TIL KAMPANJEPRIS NÅ!

E-BOK: Fagoppdatering om trening og ernæring for helse- og prestasjon

Klikk her for å bestille E-boken

Mye ny og praktisk relevant forskning er blitt publisert i 2019-2021. Denne fagoppdateringen i E-bok format har til hensikt å formidle noe av det mest spennende og praktisk nyttige som er kommet av ny litteratur i denne perioden. Det er en ambisiøs oppgave, ettersom det publiseres flerfoldig tusenvis av artikler hvert år innenfor temaene fagoppdateringen er rettet mot – trening og ernæring i et helse- og pretasjonsperspektiv. Det er ikke mulig å få med seg alt som til en hver tid kommer av ny kunnskap, heller ikke for fagnerder. En av mine hovedjobber er å være faglig ansvarlig for en liten treningskjede kalt Sprek Fritid, hvilket gir meg en større anledning enn mange andre til å følge med, samtidig som jeg, kanskje ikke ukjent, er veldig faglig engasjert. Noe av denne interessen kommer frem i det offentlige gjennom Sterkere Podkast. Det er likevel noen hundre studier jeg har fanget opp og lagret gjennom 2019-2021 som jeg ikke har presentert tidligere. Noen av disse har stukket seg frem som ekstra interessante. Enkelte har også gjort oppfatningene mine innenfor de aktuelle områdene annerledes enn tidligere. Fagoppdateringen blir derfor på mange måter en fremleggelse av hva jeg selv har lært gjennom koronaperioden. 

«Det jeg liker med foredragene og produktene jeg har fått av Martin, er hans gode formidling av faktabasert kunnskap samtidig som han setter funnene nyansert i kontekst. Fremfor å gi uttrykk for at noe er helt rett eller helt galt, gir han flere verktøy jeg har fått bruk for og retningslinjer jeg vet er dypt forankret i forskning på området. Jeg blir motivert av å lære mer om ting jeg kan gjøre for å forbedre hvordan jeg trener og spiser. Jeg har ikke tid til å følge med godt nok selv, og da er det fint å kunne dra på foredrag for det siste» – Fredrik Gustavsen

                            


Trenings- og ernæringslære oppfattes (og kan helt klart være) ganske innviklet. En del litteratur krever rett og slett at man har god forståelse for både basalfag som fysiologi, terminologi innen feltet, relevante metoder/protokoller, statistikk m.m. Det er ikke enkelt, heller ikke for meg, å gjøre gode analyser av alt dette og det er ikke alltid jeg lykkes. Samtidig kommer man ofte veldig langt (både for helse og prestasjon) med forholdsvis enkle prinsipper og retningslinjer å gå etter. Denne fagoppdateringen inneholder temaer og gjennomgang av ny kunnskap som både er av enkel og mer avansert karakter; noe gjennomgås og diskuteres ganske detaljert, mens andre deler består av gjengivelse av nye funn. Forskning/kunnskap/erfaring går aldri ut på dato. Derfor vil også noe bakgrunnskunnskap introdusere hvert tema for å sette nye funn i kontekst og for å forklare hva som er nytt.

NB: Du får tilsendt E-boken etter bestilling (innen 24 timer). 

BESTILL E-BOKEN TIL KAMPANJEPRIS NÅ!

E-BOK: Fagoppdatering om trening og ernæring for helse- og prestasjon

Klikk her for å bestille E-boken

Hvem det passer for

Alle som er interessert i temaet. Både interesserte mosjonister, trenere, ernæringsfysiologer og andre fagpersoner kan få utbytte av informasjonen

DU SKAL SITTE IGJEN MED

Oppdatert kunnskap

Verktøy

Nye perspektiver

Utviklingsressurser

Har du spørsmål? Send mail til martin@martinnorum.no