Mentor- og konsulenttjenster for privatpersoner og bedrifter

Gjennom 12 års praktisering av personlig trening, webcoaching og kostholdsrådgivning for et stort utvalg mosjonister til utøvere, har jeg opparbeidet meg bred erfaring og kompetanse som kan komme til nytte for andre som satser i trenings- og kostholdsbransjen, i tillegg til bedrifter. I tillegg til det overnevnte har min virksomhet de siste årene bestått av:

 • Foredragsvirksomhet (for privatpersoner, store bedrifter som Finn.no, Schibsted, Atea m.m og mot treningsbransjen)
 • Undervisningsvirksomhet (for PTer, fysioterapeuter, turnusfysioterapeuter og ernæring på bachelor og masternivå)
 • Forfatterarbeid gjennom å ha utgitt tre bøker
 • Faglige oppdateringer (bl.a. oppdatering av pensum og eksamensett for Bjørknes Høyskole, samt diverse faglunsjer)
 • Drift av treningssentre gjennom å være medeier i treningssentre helt fra oppstart til daglig drift
 • Arbeid med podkast innen trening/ernæring/helse gjennom Sterkere podkast samt diverse gjesteopptredner

Når du er ferdig utdannet PT eller fagutdannet i ernæring, kan det være nyttig med starthjelp om du skal bygge opp din egen virksomhet og lykkes. Like fullt kan en som har jobbet en god stund også ha nytte av en faglig sparringspartner for utviklingens del. Jeg benytter meg av dette selv og kan skrive under på at det har en verdi. Jeg kan hjelpe deg med tett oppfølging og rådgivning knyttet til de problemstillingene som er aktuelle for deg. Møtene kan foregå stedlig, via telefon/videomøter eller e-post etter din preferanse, og kan skje time for time eller ved flere timer på samme dag.


Jeg tilbyr følgende tjenester

For privatpersoner

 • Evaluering/feedback på konkrete caser/din praksis

 • Personlig oppfølging og rådgiving om temaer du ønsker (innenfor mitt kompetansefelt) for faglig utbytte gjennom å ha en sparringspartner

 • Faglig rådgivning om programdesign og kostholdsveiledning i teori og praksis innenfor styrketrening, kondisjon/utholdenhetstrening eller begge deler sammen («concurrent training»)

For bedrifter

 • Trenings- og ernæringsfaglige konsulenttjenester, herunder foredrag (bl.a hvordan holde seg sunn i en kontorbasert hverdag, hvordan maksimere effekt med minst mulig innsats (tidseffektiv trening)

 • Tjenester knyttet til informasjonsarbeid, prosjektarbeid

 • Skriving av artikler

 • Utarbeidelse av kursmateriell innenfor ernæring, fysisk aktivitet, trening (kondisjon og styrketrening)

 • Samarbeid innenfor reklame/markedsføring (her er jeg svært selektiv og har til nå nesten kun gjort oppdrag for Helsedirektoratet om fallforebyggende trening)

Priser:

For privatpersjoner
10 x 60 min 12 000,-
5 x 60 min 6500,-
Timeantall under 5 timer 1500,- per time

For bedrifter
Vurderes avhengig av omfang, tilbud utarbeides